ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
264,000 تومان
1 سال
264,000 تومان
1 سال
264,000 تومان
1 سال
.net
290,000 تومان
1 سال
290,000 تومان
1 سال
290,000 تومان
1 سال
.info
155,000 تومان
1 سال
155,000 تومان
1 سال
155,000 تومان
1 سال
.org
145,000 تومان
1 سال
145,000 تومان
1 سال
145,000 تومان
1 سال
.co
345,000 تومان
1 سال
345,000 تومان
1 سال
345,000 تومان
1 سال
.xyz
140,000 تومان
1 سال
140,000 تومان
1 سال
140,000 تومان
1 سال
.biz
160,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال
.tv
355,000 تومان
1 سال
355,000 تومان
1 سال
355,000 تومان
1 سال
.fm
910,000 تومان
1 سال
910,000 تومان
1 سال
910,000 تومان
1 سال
.shop
371,000 تومان
1 سال
371,000 تومان
1 سال
371,000 تومان
1 سال
.market
341,000 تومان
1 سال
341,000 تومان
1 سال
341,000 تومان
1 سال
.taxi
540,000 تومان
1 سال
540,000 تومان
1 سال
540,000 تومان
1 سال
.me
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
.app
200,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
.academy
330,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
.agency
213,000 تومان
1 سال
213,000 تومان
1 سال
213,000 تومان
1 سال
.photo
330,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
.photography
215,000 تومان
1 سال
215,000 تومان
1 سال
215,000 تومان
1 سال
.art
155,000 تومان
1 سال
155,000 تومان
1 سال
155,000 تومان
1 سال
.video
255,000 تومان
1 سال
255,000 تومان
1 سال
255,000 تومان
1 سال
.camera
550,000 تومان
1 سال
550,000 تومان
1 سال
550,000 تومان
1 سال
.fan
342,000 تومان
1 سال
342,000 تومان
1 سال
342,000 تومان
1 سال
.fans
800,000 تومان
1 سال
800,000 تومان
1 سال
800,000 تومان
1 سال
.io
450,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
.site
330,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
.tech
565,000 تومان
1 سال
565,000 تومان
1 سال
565,000 تومان
1 سال
.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains