میزبانی وردپرس

پایه
 • آلمان سرور
 • ۵ گیگابات فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ساب دامین
پلاس
 • آلمان سرور
 • ۱۰ گیگابات فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ساب دامین
جت پلاس
 • آلمان سرور
 • ۲۰ گیگابات فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ساب دامین