میزبانی وردپرس

 • کوچک - ۲۵ گیگابایت فضای میزبانی وردپرس

  • ‌سرور آلمان
  • ‌فضا ۲۵ گیگابایت
  • ساب دامین نامحدود
  • نامحدود پهنای باند
 • متوسط - ۵۰ گیگابایت فضای میزبانی وردپرس

  • ‌سرور آلمان
  • ‌فضا ۵۰ گیگابایت
  • ساب دامین نامحدود
  • نامحدود پهنای باند
 • بزرگ - ۱۰۰ گیگابایت فضای میزبانی وردپرس

  • ‌سرور آلمان
  • ‌فضا ۱۰۰ گیگابایت
  • ساب دامین نامحدود